YDİ101 Mazeret Sınav Tarihi

YDİ101 mazeret sınavı 28.12.2018 Cuma 10:00’da Derslik 6’da yapılacaktır.