ÖZGÖRÜ VE ÖZGÖREV

Eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirme projesi kapsamında, öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve diğer dış paydaşların katkıları sağlanarak titiz bir çalışma yürütülmüş, günün gelişen ve değişen koşulları göz önüne alınarak, muhtelif geri beslemeler ile kendi kendini yenileyebilen bir yapılanmanın temel taşları atılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yetkili kurulumuzca Bölüm vizyonu, özgörevi ve değerleri ile bunlardan hareket ile mezun öğrencilere kazandırılması beklenen bilgi ve beceriler belirlenmiştir.

Özgörü (Vizyon)

Bölümümüz vizyonu, “Ulusal ve uluslararası platformlarda hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen, bilişim sektörüne uluslararası düzeyde teknolojik ve akademik olarak yön veren, öğrencilerini sektörün geleceğinde söz sahibi olacak mühendis ve bilim insanları olarak yetiştiren bir bölüm olarak belirlenmiştir.”

Bölümümüz vizyonuna erişmek için, aşağıdakileri kendi özgörevi olarak belirlemiştir.

Özgörev (Misyon)

• Analitik düşünebilen, eleştirel bakabilen, problem çözebilen, yeniliklere açık, ulusal değerleri küresel değerlerle bağdaştıran, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, lider nitelikli, girişimci, yaratıcı ve yönetici nitelikleri olan mezunlar yetiştirmek.

• Yurtiçinde ve yurtdışında öncü ve çağdaş eğitim sunan lisansüstü programları yürütmek.

• Tecrübeli ve dinamik akademik kadrosu, değişik çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma imkanlarıyla, öğrenciler ve araştırmacılar için çekim merkezi olmak.

• Ulusal ve uluslararası seviyelerde, Bilgisayar Mühendisliği alanında standartların oluşturulduğu çalışmalara katılarak katkı ve destek sağlamak,

• Üniversite ve sanayi işbirliğini en üst düzeyde gerçekleştirmek, sanayinin ve bilişim sektörünün ihtiyaçlarına göre araştırma yapmak,

• Kendini sürekli olarak geliştiren ve yenileyen, teorik bilgisiyle pratik ve hızlı çözümler üretebilen, mesleki etiği yüksek, nitelikli mezunlar yetiştirmek,

• Takım çalışmasına yatkın, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, iyi derecede yabancı dil eğitimi almış mühendisler yetiştirmektir.

Değerlerimiz:

• İnsan Odaklılık ve Farklılıkara Açıklık

• Özgürlükçülük ve Eleştirellik

• Girişimçilik ve Rekabetçilik

• Özgünlük ve Yenilikçilik

Program Çıktıları

1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri alanındaki mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2. Bilgisayar mühendisliği alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3. Bilgisayar mühendisliği alana ait karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4. Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanma becerisi.

5. Bilgisayar mühendisliği alanındaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve bireysel çalışma becerisi.

7. Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

8. Yaşam boyu öğrenme bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11. Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Eğitim Amaçları

Bölümümüzün eğitim amaçları aşağıda sıralanmıştır:

a-) Bilgisayar alanında faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında yada akademik alanlarda başarılı kariyer sergileyebilecek bilgisayar mühendisler yetiştirip ülkemize kazandırmak,

b-) Mesleklerinde lider pozisyonlara (proje/ekip lideri vb.) ulaşan bilgisayar mühendisler  yetiştirmek,

c-) Bilgisayar Mühendisliği problemlerine sürdürülebilir çözümler sunabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen mühendisler yetiştirmek,

d-) Sorumluluk duygusu gelişmiş, girişimcilik vasıflarını üzerinde barındıran ve alanlarında rekabet edebilen bilgisayar mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek,

e-) Sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle çalışan, küresel alandaki gelişmeleri izleyebilen ve rekabet cesaretine sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Eğitim-Öğretim Politikası

  • Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında yada akademik alanlarda başarılı kariyer sergileyebilecek,

  • Mesleklerinde lider pozisyonlara (proje/ekip lideri vb.) ulaşan,

  • Bilgisayar Mühendisliği problemlerine sürdürülebilir çözümler sunabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen,

  • Sorumluluk duygusu gelişmiş, girişimcilik vasıflarını üzerinde barındıran ve alanlarında rekabet edebilen,

  • Sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle çalışan, küresel alandaki gelişmeleri izleyebilen ve rekabet cesaretine sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.