TDI/TUR101 ve BLM/COM231 derslerinin 2. Arasınavları Hakkında

TDI/TUR101 dersinin 2. arasınavı yapılmayacaktır.

BLM/COM231 dersinin 2. arasınavı aynı gün saat 17:00 a taşınmıştır.