Stajla İlgili Duyuru

Staj raporunun sayfaları staj yapılan kurumdaki sorumlu kişi
tarafından paraflanmalı ve Kurum Bilgisi sayfası aynı kişi tarafından
isim ve ünvan belirtilerek imzalanmalıdır.