Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ (ASKERZADE) tarafından hazırlanan “Modern Aspects  of Josephson Dynamics and Superconductivity Electronics” Monografisi Yayımlandı

Bölümümüz öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. İman ASKERBEYLİ’nin, Ali BOZBEY ve MEHMET CANTÜRK ile birlikte hazırladığı “Modern Aspects of Josephson Dynamics and Superconductivity Electronics” adlı monografi ululararası yayınevi Springer’de basıldı.

Monografi, yazarların bu alanda son yıllarda yapmış olduğu araştırmaların bir derlemesi olarak ortaya çıkmıştır. Monografinin doktora öğrencileri ve araştırmacılar için önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Monografi beş bölümden oluşmaktadır;

İlk bölüm, güncel süperiletkenlerde düzlenme paramatresinin çokbantlı yapısı ve anizotropisi dikkate alınarak Josephson akımının özelliklerini incelemektedir. Bu bölümde temel özellikler-cereyan-faz bağlantısı, akım-gerilim karakterizasyonları ile ilgili bilgiler verilmekte, nanoboyutlu Josephson eklemlerinde Coulomb blockade olayları ve  dinamik özellikler ile ilgili güncel gelişmeler paylaşılmaktadır.

İkinci bölüm, analog süperiletkenlik elektroniği ile ilgilidir. Bu bölümde süperiletken bolometerlerin, balans komparatorların, DC ve AC SQIUD’lerin temel teorik modelleri anlatılarak, anharmonik cereyan-faz bağıntısının karakterizasyonlara etkisi incelenmekte, D-wave düzlenme parametresinin SQIUD’lerin özelliklerine etkisi ve ayrıca süperiletken mikrodalga ve çok terminalli cihazlarla ilgili bilgiler verilmektedir.

Üçüncü bölüm, dijital süperiletkenlik elektroniği ile ilgili araştırmaları içermektedir. Bu bölümde Josephson eklemler bazında kurulmuş latching ve RSFQ devrelerinin dinamiği ve  bu yöndeki  güncel deneysel gelişmeler  paylaşılmaktadır.

Dördüncü bölüm, Josephson eklemlerinin kuantum bilgisayarlarda kubit olarak kullanımına ayrılmıştır. Bu bölümde faz, yük ve akım qubitlerinin enerji spektrumu ve anharmonik cereyan-faz bağlantısının etkisi ile ilgili gelişmeler paylaşılmakta, üç Josephson eklemli akım kubitleri incelenerek kubitlerin ölçüm yöntemleri detaylı olarak gösterilmektedir.

Beşinci bölüm, Josephson eklemli sistemlerde kaos olaylarına eğilmektedir. Burada tek eklemli, çift eklemli sistemlerin  kaos durumu incelenerek, anharmonik ve fraktal etkiler üzerinde durulmaktadır. Bu bölümün sonunda Josephson eklemli sistemlerde kaos eş zamanlaması tartışılmaktadır.