ÖNEMLİ STAJ DUYURUSU

Staj için istenen SGK belgesi, hizmet dökümü değil “SPAS Müstehaklık
Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)” olarak adlandırılan
belge olmalıdır. E-devletten alınmış örnek belge için tıklayınız.