Öğrenci Stajları

2019 Staj Sonuçları

Staj Komisyonu Üyeleri:

 • Doç. Dr. Recep Eryiğit
 • Yrd. Doç. Dr. Hacer Yalım Keleş
 • Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan Bostancı
 • Öğr. Gör. Kurtuluş Küllü

 

Öğrenciler staja başlamak için 27 Haziran tarihini beklemek zorunda değildir. Yılsonu sınavları biten öğrenci daha erken bir tarihte (örn: 24 Haziran) staja başlayabilir.

Staj değerlendirmeleri sonucunda diğer dersler gibi harf notu verilecek ve bu notun staj dersi AKTS’sine göre ortalamaya etkisi olacaktır. Bölüm staj komisyonunda kabul edilen değerlendirme kriterlerini okuyunuz. 

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için, bilgisayar alanında faaliyet gösteren yurt içi veya yurt dışı endüstriyel bir kuruluşta pratik çalışma (staj) yapmak zorundadırlar. Mühendislik fakültesi staj yönergesini mutlaka okuyunuz. 

2013 ve sonrasında üniversiteye başlayan öğrenciler, yani numaralarının ilk iki hanesi 13 veya daha büyük olan öğrenciler için 3. sınıf sonunda yapılması beklenen 30 iş günü sürecek bir tane zorunlu staj vardır. Daha detaylı açıklama için staj süresi kuralları‘nı okuyunuz.

Daha eski girişli öğrenciler için toplam staj süresi 60 iş günü olup, öğrencilerin 30’ar iş günlük olacak şekilde 2 ayrı yaz döneminde 2 ayrı staj yapması gerekmektedir. 

Bazı önemli noktalar şöyledir:

 • Stajlar sadece yaz dönemlerinde yapılabilir. Yani, bir staj, ancak öncesindeki Bahar döneminin yılsonu sınavları bittikten sonra başlayabilir ve sonrasındaki Güz dönemi dersleri başlamadan bitirilmelidir.
 • Öğrenci staj tarihleri içerisinde bütünleme sınav(lar)ına girecekse o gün(ler) için tam/ yarım gün staj yapılan kuruluştan izin alınmış olması gerekir. Raporsuz izin alınan günler toplam 3 günden fazla olamaz ve bu günler telafi edilmelidir. Bu durumda da yönergede izin ile ilgili genel kurallar (Madde 10 Staj Devam Zorunluluğu) geçerlidir.
 • Yaz döneminde ders alan bir öğrenci yaz okulu ders dönemi sırasında staj yapamaz.

Öğrenciler tek staj da yapsa, birden fazla staj da yapsa, alınması gereken tek staj dersi vardır (BLM/COM 499). Bu dersin 4. sınıf 1. dönemde (normal şartlarda stajlar tamamlandıktan sonra) alınması gerekmektedir. 2. sınıf sonunda bir staj yapan ve 3. sınıfa başlayan öğrencilerin seçeceği bir ders yoktur.

Eğer 4. sınıfın ilk dönemine gelmenize rağmen henüz zorunlu staj(lar)ınızı tamamlamadıysanız ve kredi olarak mümkünse, kalacak olmanıza rağmen Staj dersini alırsanız, bir sonraki yaz, stajı tamamladıktan sonra ders notunun düzeltilmesi mümkün olabiliyor. Aynı durumda staj dersini hiç seçmemiş bir öğrenci için dersin transkriptine eklenmesi daha zordur ve mümkün olmayabilir. Bu durumda öğrenci staj dışındaki tüm dersleri başarmasına rağmen sadece Staj dersinden dolayı bir sonraki Güz döneminde ders kaydı yapmak ve o dönem sonunda mezun olmak durumunda kalabilir. Özetle, not düzeltilmesi/girilmesi açısından, staj dersini seçip kalmış olmak, hiç seçmemiş olmaktan daha iyi denebilir. Ancak her ikisinden de daha iyi olan ve her öğrenciden beklenen aslında son sınıfa geçmeden staj(lar)ını tamamlamasıdır. 

Çift anadal öğrencileri: Çift anadal öğrencilerinin de staj yapması gerekmektedir. Yaptıkları bir stajı her iki bölümde birden saydırmaları için bölümlerin staj komisyonlarına ayrı ayrı başvurmaları ve gereklilikleri yerine getirerek onay almaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler yukarıda (ilk paragrafta) linki verilen Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinin ilgili maddelerine göz atmalılar.


STAJ ÖNCESİNDE YAPILACAKLAR

Staj yapacak öğrenci öncelikle staj yapmak istediği kuruluşlara mümkün olduğunca erken başvuru yapmalıdır.

Şimdiye kadar staj yapılan bazı firmaların/kurumların listesi

Stajı yapmak istediği kuruluştan olumlu yanıt alan öğrenci staj yapacağı tarihleri netleştirerek, kuruluştan tarihlerin belirtildiği bir “staj yeri kabul belgesi” almalıdır. Lütfen tarihleri belirlerken resmi tatillere ve bütünleme sınav tarihlerine dikkat ediniz. Staj yeri kabul belgesi staj yapacağınız yerin tarihlerle beraber staj yapacağınızı onayladığı bir belgedir ve standart bir form değildir. Bir örnek olarak şu dokümana bakabilirsiniz.

Staj yeri kabul belgesini diğer eklerle birlikte doldurduğunuz Staj Bilgi Formu‘na ekleyeceksiniz. Bazı kuruluşlar staja kabul etmeden önce öğrencinin staj zorunluluğu olduğunu ve sigortasının üniversite tarafından yapılacağını belirten bir yazı istemektedirler. Böyle bir istek olduğu taktirde kullanılabilecek yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

İstenilen eklerden bir diğeri “SGK’dan alınacak sigortaya ilişkin döküm” belgesi/belgeleridir. Burada istenen belge hizmet dökümü değil, “SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)” olarak adlandırılan belgedir. E-devletten alınmış örnek belge için tıklayınız. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bürolarından veya e-devlet üzerinden alabilirsiniz. Lütfen yapılacak sigortaya ilişkin sıkça sorulan sorulara göz atın. 

Son olarak Staj Bilgi Formu‘na eklemek için birer adet nüfus cüzdanı ve öğrenci kimliği fotokopisi gerekiyor. Tüm bunlar ile buradan erişebileceğiniz Kabul ve Taahhüt yazısını (imzalayarak) Bölüm Sekreterliği’ne getirmeniz gerekmektedir. Özet olarak teslim edilecek evraklar: 

 1. Staj yeri kabul belgesi (örnek); 
 2. SGK’dan alınacak sigortaya ilişkin döküm;
 3. Staj bilgi formu;
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 5. Öğrenci kimliği fotokopisi; ve
 6. Kabul ve Taahhüt yazısı.

Sigorta işleminin yapılabilmesi için tüm evrakların staja başlama tarihinden en geç 20 gün önce bölüm sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

Teslim ettiğiniz belgeler ile ilgili bir sorun yoksa staja başlama tarihinizden yaklaşık 10 gün önce sigorta işleminiz dekanlık tarafından yapılacak ve “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” adlı bir belge ortaya çıkacaktır. Bu belge yapılan işlemle ilgili resmi bir evraktır. Staja başlamadan önceki günler içerisinde bu belgeyi fakülte öğrenci işlerinden bizzat almanız ve staja başlarken staj yapacağınız yere götürmeniz gerekmektedir. Bu belgenin fakslanması mümkün olmamaktadır.

STAJ BOYUNCA

Staj süresince staja devam etmeniz beklenmektedir. Geçerli sebeplerden ötürü staj yaptığınız kuruluştaki sorumlu amirin bilgisi dahilinde staja gidemediğiniz günleri telafi etmeniz gerekmektedir. Kısacası yaptığınız staj, bölüme bildirdiğiniz tarihlerden ve iş gününden farklı olamaz. Staj sonunda ve öncesinde verdiğiniz belgelerdeki bu bilgiler tutarlı olmalıdır. İzin alınabilecek gün sayısı için de bir üst sınır bulunmaktadır. Detaylar için lütfen Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesini okuyunuz.

STAJ SONUNDA

Stajını tamamlayan öğrenci bir sonraki Güz dönemi başladıktan sonra duyurulan teslim tarihine kadar (1) Staj raporu ve (2) Stajyer Değerlendirme Formu (İngilizce Stajyer Değerlendirme Formu için tıklayınız) olmak üzere 2 adet belge teslim edecektir. %100 İngilizce program öğrencileri raporu İngilizce yazmak zorundadır. Diğer öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce yazabilirler. 

Staj raporunun sayfaları staj yapılan kurumdaki sorumlu kişi tarafından paraflanmalı ve Kurum Bilgisi sayfası aynı kişi tarafından isim ve ünvan belirtilerek imzalanmalıdır.

Staj raporunun arka kapağının iç kısmına bir CD zarfı yapıştırılarak rapora bir CD eklenmiş olması gerekmektedir. Bu CD’de raporun elektronik kopyası ile beraber stajda yapılan çalışma ile ilgili kodlar, dokümanlar, vb. bulunmalıdır. Bu kodların çalıştırılabilmesi için gerekli kütüphaneler, kurulum dosyaları, vb. var ise bunlar da CD’ye eklenmelidir. Kodların çalıştırılması için yapılacaklar bir metin dosyası içerisinde anlatılmalıdır.

Türkçe rapor yazım kılavuzu ve rapor şablonuna buradan erişebilirsiniz. İngilizce rapor yazım kılavuzu ve rapor şablonuna buradan erişebilirsiniz. Bu dokümanlarda aynı zamanda sayfa, yazı ve paragraf yapısı istenilen şekilde ayarlanmıştır.