Öğrenci Stajları

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için, bilgisayar alanında faaliyet gösteren yurt içi veya yurt dışı endüstriyel bir kuruluşta pratik çalışma (staj) yapmak zorundadırlar. Mühendislik fakültesi staj yönergesini (GÜNCEL yönerge için tıklayınız) mutlaka okuyunuz. 

2013 ve sonrasında üniversiteye başlayan öğrenciler, yani numaralarının ilk iki hanesi 13 veya daha büyük olan öğrenciler için 3. sınıf sonunda yapılması beklenen 30 iş günü sürecek bir tane zorunlu staj vardır. Daha detaylı açıklama için Yeni Staj Kuralları‘nı okuyunuz.

Daha eski girişli öğrenciler için toplam staj süresi 60 iş günü olup, öğrencilerin 30’ar iş günlük olacak şekilde 2 ayrı yaz döneminde 2 ayrı staj yapması gerekmektedir. 2 staj aynı yaz döneminde yapılamaz.

Bazı önemli noktalar şöyledir:

  • Stajlar sadece yaz dönemlerinde yapılabilir. Yani, bir staj, ancak öncesindeki Bahar döneminin yılsonu sınavları bittikten sonra başlayabilir ve sonrasındaki Güz dönemi dersleri başlamadan bitirilmelidir.
  • Öğrenci staj tarihleri içerisinde bütünleme sınav(lar)ına girecekse o gün(ler) için tam/ yarım gün staj yapılan kuruluştan izin alınmış olması gerekir. Raporsuz izin alınan günler toplam 3 günden fazla olamaz ve bu günler telafi edilmelidir. Bu durumda da yönergede izin ile ilgili genel kurallar (Madde 10 Staj Devam Zorunluluğu) geçerlidir.
  • Yaz döneminde ders alan bir öğrenci yaz okulu ile staj tarihlerini kesiştiremez.

 

Çift anadal öğrencileri: Çift anadal öğrencilerinin de staj yapması gerekmektedir. Yaptıkları bir stajı her iki bölümde birden saydırmaları için bölümlerin staj komisyonlarına ayrı ayrı başvurmaları ve gereklilikleri yerine getirerek onay almaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler yukarıda (ilk paragrafta) linki verilen Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinin ilgili maddelerine göz atmalılar.

STAJ ÖNCESİNDE YAPILACAKLAR

Staj yapacak öğrenci öncelikle staj yapmak istediği kuruluşlara mümkün olduğunca erken başvuru yapmalıdır.

Şimdiye kadar staj yapılan firma/kurum listesi

Stajı yapmak istediği kuruluştan olumlu yanıt alan öğrenci, Staj Bilgi Formu‘nu doldurarak kuruluştan staj yeri kabul belgesi almalıdır. Bazı kuruluşlar staja kabul etmeden önce öğrencinin staj zorunluluğu olduğunu ve sigortasının üniversite tarafından yapılacağını belirten bir yazı istemektedirler. Böyle bir istek olduğu taktirde kullanılabilecek yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Staj formuna ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan sigortalılık durumunuzu belirten “sigorta tescil evrakları” almanız gerekmektedir. Öğrencinin sigorta durumuna göre bu belgelerin sayısı değişmektedir. 

Staj sigorta işlemleri ile ilgili sıkça sorulan sorular

Öğrencinin üniversite dışında uğraşmasını gerektiren belgeler yalnızca bunlardır. Bunları temin ettikten sonra evrak işleriniz kolaylaşıyor.

Staj Bilgi Formu‘na eklemek için birer adet nüfus cüzdanı ve öğrenci kimliği fotokopisi, Staj yeri kabul belgesi ve SGK’dan alınacak sigortaya ilişkin döküm ile buradan erişebileceğiniz Kabul ve Taahhüt yazısını (imzalayarak) Bölüm Sekreterliği’ne getirmeniz gerekmektedir. Özet olarak, teslim edilecek evraklar ekleriyle beraber Staj Bilgi Formu ve Kabul ve Taahhüt yazısından ibarettir.

İşe giriş bildirgesinin yapılabilmesi için tüm evrakların staja başlama tarihinden en geç 20 gün önce bölüm sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

Bölümden onay alıp evraklarınızı teslim ettikten sonra staja başlayana kadar yapmanız gereken sigorta bildirgenizi öğrenci işlerindeki staj bürosundan almaktır. Sigorta bildirgesi sigortalandığınızı belirten resmi bir evraktır. Staja başlamadan önceki 10 gün içerisinde öğrenci işlerinden bizzat almanız gerekmektedir. Bu belgenin fakslanması mümkün olmamaktadır.

STAJ BOYUNCA

Staj süresince staja devam etmeniz beklenmektedir. Resmi tatil günlerine denk gelen veya geçerli sebeplerden ötürü staj yaptığınız kuruluştaki sorumlu amirin bilgisi dahilinde staja gidemediğiniz günleri telafi etmeniz gerekmektedir. Sonuç olarak yaptığınız staj, bölüme bildirdiğiniz iş gününden farklı olamaz. İzin alınabilecek gün sayısı için de bir üst sınır bulunmaktadır. Detaylar için lütfen Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesini okuyunuz.

STAJ SONUNDA

Stajını tamamlayan öğrenci bir sonraki Güz dönemi başladıktan sonra duyurulan teslim tarihine kadar (1) Staj raporu ve (2) Stajyer Değerlendirme Formu olmak üzere 2 adet belge teslim edecektir. %100 İngilizce program öğrencileri raporu İngilizce yazmak zorundadır. Diğer öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce yazabilirler. 

Staj raporunun sayfaları staj yapılan kurumdaki sorumlu kişi tarafından paraflanmalı ve Kurum Bilgisi sayfası aynı kişi tarafından isim ve ünvan belirtilerek imzalanmalıdır.

Staj raporunun arka kapağının iç kısmına bir CD zarfı yapıştırılarak rapora bir CD eklenmiş olması gerekmektedir. Bu CD’de raporun elektronik kopyası ile beraber stajda yapılan çalışma ile ilgili kodlar, dokümanlar, vb. bulunmalıdır. Bu kodların çalıştırılabilmesi için gerekli kütüphaneler, kurulum dosyaları, vb. var ise bunlar da CD’ye eklenmelidir. Kodların çalıştırılması için yapılacaklar bir metin dosyası içerisinde anlatılmalıdır.

Türkçe rapor yazım kılavuzu ve rapor şablonuna buradan erişebilirsiniz. İngilizce rapor yazım kılavuzu ve rapor şablonuna buradan erişebilirsiniz. Bu dokümanlarda aynı zamanda sayfa, yazı ve paragraf yapısı istenilen şekilde ayarlanmıştır.

Staj Komisyonu Üyeleri:

  • Doç. Dr. Recep Eryiğit
  • Yrd. Doç. Dr. Hacer Yalım Keleş
  • Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan Bostancı
  • Öğr. Gör. Kurtuluş Küllü

 

Stajlar artık BLM/COM 499 dersleri kapsamında değerlendirilecektir. Aşağıdaki iki maddede belirtilen öğrencilerin Güz dönemi ders kaydında bu dersi seçmesi gerekmektedir.

  • O Güz döneminden önceki Yaz döneminde zorunlu stajını tamamlayan öğrenciler.
  • Henüz stajını tamamlamamış ancak o öğretim yılı sonunda mezun olmak için tüm derslerini tamamlayabilecek olan öğrenciler.

 

Bunların dışındaki öğrenciler (Örneğin, stajın bir kısmını yapmış ve 3. sınıfa başlayan) dersi seçmeyecektir.

2017 Staj Sonuçları için tıklayınız.