Tamamlanan Tezler

 

Öğrencinin Adı-Soyadı Tez Konusu Tez Danışmanının
Adı-Soyadı Unvanı
 Sama Y.AZAT  Bilgisayar ortamında kayaların jeokimyasal bileşimlerinin jeoistatistiği, modellenmesi ve haritalanması.  Refik SAMET  Yrd.Doç.Dr.
 Gazi Erkan BOSTANCI (A.G.)  Askeri savaş alanlarının gerçek zamanda 3 boyutlu sanal simülasyonu  Baki KOYUNCU  Prof.Dr.
 Fidan Aybike Gedik  İletişim Ağ Problemlerinin Çözümünde Neuro-Fuzzy Yaklaşımı İman ASKERBEYLİ  Prof.Dr.
Mustafa S. Mahmood  Bulanık mantık kullanılarak trafik kontrolünün tasarımı ve uygulanmas  İman Askerbeyli  Prof.Dr.
 Yusuf YAVUZ  Evrensel aydınlatmada kullanılan foton haritalama yönteminin paralelleştirilmesi  Süleyman TOSUN  Yrd.Doç.Dr.
 Beyhan GERGERLİ  Dört Tonlu Alt Taşıyıcılı Fiber Optik Veri İletim Sistemlerinde Frekans Bileşenlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu  Fatih ÇELEBİ  Doç.Dr.
 Kurtuluş KÜLLÜ (Ö.G)  Üç Boyutlu Lazer Tarayıcı ve Bilgisayar Teknikleri ile Cisimlerin Sanal Ortama Aktarılması  Baki KOYUNCU  Prof.Dr.
Juneed S. ABDULJABAR Bulanık mantık yöntemleri kullanılarak gazlı içeceklerde karbondioksit kontrolü İman ASKERBEYLİ Prof.Dr.
Sevgi Yiğit (A.G) Kuantum-Kaskat Lazerlerin Karakteristik Niceliklerinin Yapay Arı Kolonisiyle Eğitilmiş Sinir Ağlar ile Modellenmesi Fatih Vehbi Çelebi Prof.Dr
Pınar Kocabaşoğlu (A.G) Bilgisayar Ortamında Görme Bozukluklarının Ortadan Kaldırılması ve Simulasyonu Baki KOYUNCU Prof.Dr.
Meltem Özen Örgü Topoloji Temelli Yonga-üstü-Ağlarda Enerji Tüketimini Azaltacak Uygulama Eşleme Tekniklerinin Oluşturulması Süleyman TOSUN Yrd.Doç.Dr
Serhat Tural Gerçek Zamanlı Meteoroloji Verilerinin Toplanması, Analizi ve Haritalanması Refik SAMET Doç.Dr
Fatih AYBAR Kaba kümeler teorisi üzerine algoritmalar Şahin EMRAH Doç.Dr
Orhan NOORADEN Dağıtık yapay zeka destekli 3 boyutlu domino oyunu Şahin EMRAH Doç.Dr
Türkan Ali İbrahim Al SALİHE Hava Trafiği Kontrol Sistemi Tasarımı ve Simülasyonlar Şahin EMRAH Doç.Dr.