Lisansüstü Eğitim Kaydı Silinen Öğrenciler Hakkında !

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince kaydı silinen öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere 05 Mayıs 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Enstitümüze dilekçe ile başvuruda bulunmaları ve bu güne kadar kayıt yaptırmadığı dönemlere ait katkı payı borcunu ödemeleri halinde kayıtlarının tekrar alınması kararlaştırılmıştır.

Senato Kararı için tıklayınız.