İnteraktif Ders Kaydı Duyurusu

2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarılı interaktif ders
kayıtlarında ders kaydını tamamlayamamış olan öğrenciler için
Öğrenci Bilgi Sistemi 1 Mart 2017 Çarşamba günü 23:59’a kadar
açılmıştır.