Bilgisayar Mühendisliği

Ankara Üniversitesi, Gölbaşı 50.yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mh., 06830
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, I Blok
Gölbaşı/ANKARA

Tel: 0312 203 33 00 (Santral) / 1744, 1705 (Bölüm Sekreterliği-Dahili)

FAX : +90 312 484 10 95

E-Posta : compeng@eng.ankara.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Refik Samet

E-Posta : samet@eng.ankara.edu.tr