II. International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE) başarıyla tamamlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Gazi Erkan BOSTANCI’nın başkanlığında ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün büyük desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen konferans serisi International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE) 29 Haziran 2018’de İstanbul’da (Elite World Prestige Hotel) başarıyla tamamlanmıştır. Uluslararası katılımın sağlandığı konferans, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanındaki gelişmelerin sunulup tartışıldığı ve yeni işbirliklerinin önünü açan bir ortam oluşturmuştur. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanındaki gelişmelerin sunulup tartışıldığı, yeni işbirliklerinin önünü açan, uluslararası katılımın sağlandığı Konferansta University of Essex’ten Dr. Anasol Pena-Rios “Immersive Technologies in Field Service Operations”; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tufan Kumbasar “Fuzzy Logic and Computer Games” ve Trakya Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Korhan Cengiz “Examining Potential Next Generation Technoplogies for 5G Networks”başlıklı açılış konuşmaları yapmıştır. 

Ülkemizden araştırmacıların yanı sıra İngiltere, Amerika, Cezayir, Polonya ve Tunus’tan katılan araştırmacılarla katılımcı profilini genişleten konferansımız uzun soluklu bir bilimsel etkinlik olma yolunda aşama kaydetmiştir.

Detaylı bilgi için : www.ictacse.com

Facebook : www.facebook.com/ictacse