İç Paydaş Memnuniyet

Üniversitemiz 2017-2018 öğretim yılında iç paydaşlarımızın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmetlerden ne derece memnun olduğunu belirlemek ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla TS EN ISO 9001:2015 kapsamında iç paydaş memnuniyet anketi uygulanacaktır. Öğrencilerimiz de bu anketi doldurabilir.

İç Paydaş Memnuniyet Anketi Adresi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvt9gnrBrap1Oewi2r48iAkqQyyT9KZxIIDQ0GfNvRizlsg/viewform