İç Paydaş Memnuniyet Anketi Hakkında

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirmesi amacıyla hazırlanan  iç paydaş memnuniyet anketlerine  erişim tarihi 7 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu anketlere ilişkin link ve pin kodları aşağıda verilmiştir.

Öğrenci Memnuniyet Anketi Adresi:
http://anket.ankara.edu.tr/index.php/683146/lang-tr
Pin Kodu: student2018