Erasmus Takvimi

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

02/01/2013                  Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı

İnternet üzerinden başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

15/01/2013                 TÖMER sınavına girecek öğrenciler için son başvuru tarihi

01/03/2013                 İnternet üzerinden başvuru ve belge teslimi için son tarih

15/03/2013        Akademik birimlerce alınan başvuruların, başvuru evrakıyla birlikte Koordinatörlüğe gönderilmesi için son tarih.

30/03/2013                 Sonuçların ilanı

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Internet başvurusu tamamlandıktan sonra alınacak iki nüsha başvuru formu çıktısı

2-      Kısa özgeçmiş

3-      Not Dökümü (Transkript)

4-      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (TÖMER tarafından düzenlenecek merkezi sınava girenler için gerek yoktur) *

* Koordinatörlüğümüzce düzenlenen Merkezi Yabancı Dil Sınavı, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER ) tarafından İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Lehçe dillerinden 19/01/2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2013-2014 Öğrenim Hareketlilikleri için yapılacak başvurularda, düzenlenecek merkezi sınavın yanında, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (24/12/2011 tarihindeki merkezi sınav dahil) ile KPDS veya ÜDS’den alınmış olan puanlar aynen geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar, aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Uluslararası geçerliliği,ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları, yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-61182/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-10aralik2012.pdf

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda, öğrencilerin kendi akademik birimlerine yapılacaktır. Akademik birimlerce alınan başvurular değerlendirildikten sonra, seçilen yararlanıcı adayları AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne iletilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir. 2013-2014 yılına ilişkin Ulusal Ajans’tan alınacak hibe miktarı sonradan belli olacağından, başvuruda bulunanların adları asil listede ilan edilmiş olsa dahi halen “aday” statüsündedirler. Gönderilebilecek nihai öğrenci sayısı, hibe miktarları belli olduktan sonra kesinlik kazanacaktır.

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ