Doktora ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuruda Getirilecek Belgeler

Yazılı Bilim Sınavı’na girecek adaylar aşağıdaki belgelerin fotokopisini yanında bulundurmak zorundadırlar.

  1. TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı/Onaysız Olabilir)           
  1. Mezuniyet Transkripti ve Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Onaylı/Onaysız Olabilir)
  1. ALES Belgesi
  1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları yapan öğrenciler için Yabancı Dil Belgesi
  1. Elektronik ortamda yapılan Ön Kayıt Başvuru Belgesinin pdf formatındaki çıktısı

Belgelerin eksik olanlar sınava alınmayacaktır.