Ders Kayıtlarıyla ilgili önemli duyuru!!!

İnteraktif kayıt sürecinde ders seçimi yapan ancak ders kaydı danışmanı tarafından reddedilenler ile ders kaydını danışmanına onaya göndermediği için ders kaydı tamamlanmayan öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde ders kayıtlarını tamamlayabilmeleri amacı ile danışman onaylı ders kayıt formlarını 01/11/2016 tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nda Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci Listesi