Ders Kayıt Sıkıntısı Hk.

Bölümümüz öğrencilerinden Fırat ÜLGER’in ders kaydına ilişkin sıkıntısından dolayı acilen fakülte öğrenci işlerine gitmesi dekanlık tarafından rica olunur.