Ders Kataloğu

826… Programlama Dilleri Teorisi (Zorunlu) (3,0,3) 3 (AKTS:10) 

Programlama dillerinin sözdizimi, anlamsallığı ve uygulaması üzerine kavramsal çalışma, Lambda analizi ve işlevsel diller, gösterimsel anlamsallık temel kavramları ve dil özellikleri, özdevinimler kuramı, birinci sıra mantığı ve bildirimsel diller, anlamsal tanımların uyumluluğu.

826… İleri Algoritma Analizi (Zorunlu) (3,0,3) 3 (AKTS:10)

İleri veri yapıları: B ağaçları, yayvan ağaçlar, binom yığınları, fibonecci yığınları. Dizgi eşleme: Knuth-Morris-Pratt, rabin-Karp ve Boyer-Moore algoritmaları. Strassen’in matrix çarpım algoritması, İkili aramanın ayrıntılı analizi, uygun değer yığın sıralama, en uzun artan alt dizi, olasılıksal ve yaklaşım algoritmaları. Maksimum akış problemi. NP’de tamamlanmaya giriş.

826… Hesaplama Teorileri (Zorunlu) (3,0,3) 3 (AKTS:10)

Hesaplanabilirlik: biçimsel diller ve sorunlar, Turing Makineleri (TM), hesaplanabilirlik, karar verilebilirlik, evrensel TM, Church-Turing tezi, durdurma problemi, küçültme ve kararlaştırılamazlık deliller, örnekler; Karmaşıklık: çalışma süresi, uzay, karmaşıklık sınıfları, polinom indirim ve NP tamlık, optimizasyon problemleri ve yaklaşımı, randomizasyon; Diller ve Otomatlar: düzenli ifadeler ve diller, sonlu otomata, determinisation, bağlam-duyarsız gramerler ve diller (CFL).

826518 Paralel İşlemciler (Seçmeli) (3,0,3) 3 (AKTS:10)

Modern Bilgisayar Elemanları, Bilgisayar Mimarisinin Evrimi, Flynn Sınıflandırması, Çoklu İşlemciler & Çoklu Bilgisayarlar, Bellek Paylaşımlı Çoklu İşlemciler, Bellek Dağıtımlı Çoklu Bilgisayarlar, MIMD Bilgisayarlarının Taksonomisi, Dağıtılmış Paylaşılan Bellek, Mesaj Geçişin Mimari Özellikleri, Statik Ağ, Mesaj Geçişli Çoklu Bilgisayarlar, Katıştırma, İletişim Yöntemleri, Çoklu Bilgisayar Platformu olarak Ağ Tabanlı Bilgisayarlar, Çoklu Vektör & SIMD Bilgisayarları, Vektör Süper Bilgisayarlar, SIMD Süper Bilgisayarlar.

826506 İleri Bilgisayar Mimarileri (Seçmeli) (3,0,3) 3 (AKTS:10)

Bilgisayar sistemlerinin yapıları, RISC ve CISC mimarileri, Komut kümeleri, Mimari tasarım, İşlemci ve veri yolu organizasyonu, Verimlilik çözümleme, Pipelining ve diğer performans artırıcı teknikler, I/O sistemleri, Paralel ve süper bilgisayarlara giriş ve bağlantı ağları.

826508 İleri İşletim Sistemleri (Seçmeli) (3,0,3) 3 (AKTS:10)

İşletim sistemlerinin sınıflandırılması; Genel amaçlı dağınık, paralel, çevrim-içi ve özel amaçlı işletim sistemlerinin tasarım ilkeleri;  Uygulama dillerinde destekleyici özellikler; Görüntü bellek yönetimi ve adresleme/paylaşım yöntemleri; Semafor, kritik bölge, gözlemci, kaynak atama, kilitlenme;  Kilitleme, iç/dış veri iletim yöntemleri, koruma ve güvenlik.  İşlemci atama/zamanlama yöntemleri, bellek ve veri erişim sistemlerinin yapı ve işleyiş özellikleri.

826520 Kuantum Bilgisayarlara Giriş (Seçmeli) (3,0,0) 3 (AKTS:10)

Dersin   iki   temel   konusu   kuantum   bilgisayarların   fiziksel   çalışma   prensibi ve bunların uygulanmasından oluşmaktadır.