COM/BLM492 Rapor Teslim Süresi Uzatıldı

COM/BLM492 Bitirme Projeleri Raporlarını 10.06.2016 Cuma saat 15:00’a kadar Bölüm Sekreterliğine bırakınız.