COM/BLM492 Bitirme Projeleri Raporlarının Teslimi

COM/BLM492 Bitirme Projeleri Raporlarını 08.06.2016 Çarşamba saat 12:00’a kadar Bölüm Sekreterliğine bırakınız.