COM/BLM492 Bitirme Projeleri Raporları Hk.

COM/BLM492 Bitirme Projeleri Raporlarını 24.05.2017 Çarşamba saat 12:00’a kadar Bölüm Sekreterliğine bırakınız. Bitirme Projesi Rapor Formatına Seçkiler kısmından ulaşabilirsiniz.