COM275A, COM275B Lab Sınavı

COM275A, COM275B lab sınavı 17.11.2016 Perşembe günü yapılacaktır. Öğrencilerin belirtilen saatte sınava girmesi zorunludur. Belirtilen saat dışında gelen öğrenci sınava alınmayacaktır.