COM241 ve COM367 Dersleri Hk.

COM241 ve COM367 dersleri bu hafta Salı ve Çarşamba (11-12 Ekim) günleri yapılmayacaktır.