COM241 ve COM367 Dersleri Hk.

11.10.2016 tarihindeki COM241 ve 12.10.2016 tarihindeki COM367 dersleri yapılmayacak, uygun bir tarihte telafisi olacaktır.