COM231 2. Vize Hakkında

COM231 dersinde isteyen öğrencilerin girebileceği ikinci bir ara sınav yapılması planlanmaktadır. Bu sınava giren öğrencilerin önceki ara sınav ile bu sınavdaki notlarının ortalaması dönem notu olarak alınacaktır. Yani, %40, 1. ve 2. ara sınavların ortalaması, %60 da final sınavı etkili olacaktır. 2. ara sınava girmeyen öğrencilerin 1. ara sınav notları dönem notları olarak %40 etki edecek, final sınavı yine %60 etkili olacaktır. Yapılması planlanan 2. ara sınava girmek isteyen öğrencilerin 16 aralık saat 17.30’a kadar kkullu@eng.ankara.edu.tr adresine e-posta atmaları gerekmektedir. Ulaşan e- postalara  onay cevapları yazılacaktır. 1 gün içerisinde onay cevabı almazsanız önceki e-postayı içeren yeni bir e-posta atınız.