COM/BLM462 Bitirme Projeleri Raporları Teslim Duyurusu!

COM/BLM462 Bitirme Projeleri Raporlarını 30.05.2018 Çarşamba saat 12:00’a kadar Bölüm Sekreterliğine bırakınız. Bitirme Projesi Rapor Formatına Seçkiler kısmından ulaşabilirsiniz.