Tanıtım

Bilgisayar Mühendisliği

İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağının bir sembolü olan bilgisayar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Eğitimden alışverişe, üretimden eğlenceye kadar her alanda bilgisayar kullanımının artması, bilgisayar teknolojisini bilinçli olarak kullanabilen, iyi yetişmiş uzmanlara olan gereksinmeyi arttırmaktadır.

Lisans eğitimine 2003-2004, yükseklisans eğitimine ise 2004 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak başlamıştır.

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilecek olan, ve yeterli İngilizce dil becerilerine sahip olmayan öğrenciler hazırlık sınıfına alınarak yeterli düzeye getirileceklerdir.

Eğitim kalitesinin en üst düzeyde olmasını amaçlayan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü her yıl yalnızca sınırlı sayıda yetenekli öğrencinin alınmasını planlamaktadır. Bu durum, bir yandan öğretim üyelerine her öğrenciyi yakından tanıma ve bilimsel açıdan izleme olanağını verirken, diğer yandan öğrencilerin öğretim üyelerine ulaşabilme olanağını arttıracaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü “Her öğrenciye bir bilgisayar” ilkesiyle eğitime başlamaktadır. Eğitim programı oluşturulurken, öğrencilere en güncel ve modern yazılım/donanım olanaklarının sunulması sağlanmıştır.

Her üyesi yurt içi/dışı bir Doktora (Ph.D) derecesine sahip, uzmanlaşmış akademik kadro ve deneyimli yardımcılardan oluşan eğitim kadrosu, öğrencilerin en modern teknoloji ile donanmış olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.
İkinci ve üçüncü sınıfı tamamlayan öğrencilerin yaz stajlarını yurt dışında yapmaları teşvik edilmektedir.

Üstün başarılı öğrencilerin, misafir öğrenci olarak, eğitimlerini Ankara Üniversitesi ile öğrenci değişim anlaşması olan eğitim kurumlarında yapma olanakları bulunmaktadır.
Bölümümüzdeki ders programı, dış ülkelerdeki programlarla tamamen uyumlu olan bir programdır. Bu nedenle, öğrencilerin eğitimlerinin bir veya iki dönemini eşdeğerliği kabul edilen bir üniversitede geçirmeleri olanağı bulunmaktadır.

Mezun olan öğrencilerin eğitimlerini daha üst düzeyde sürdürmeleri amacıyla Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Ders programımız, programlama dilleri, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, veri yapıları gibi kuramsal derslerin yanısıra, donanım ve yazılım endüstrisinde ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanan güncel teknolojik alanları uygulamalı olarak kapsamaktadır. Bu alanlardan bazıları :

. Bilişim teknolojileri, kavramları, çok-ortamlı iletişim,
. Internet/web tasarım yöntemleri ve yazılım araçları,
. Bilgisayar ağları ve iletişim protokolleri,
. Mikroişlemci donanım ve yazılımı,
. Paralel/dağıtık donanım ve yazılım,
. 3-boyutlu grafik uygulamalar ve standartlar,
. Robotiks, otomasyon
. Bilgisayar destekli tasarım
. Yazılım mühendisliği, yazılım geliştirme araçları
. İşlevsel diller ve uygulamaları

Öğrencilerimizin donanım ve yazılım endüstrisinde tek başlarına veya bir ekip içinde üretken olmalarını sağlayacak, en çok aranan kuramsal teknik becerilerle donanmış olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Meslek eğitiminin gerektirdiği temel kuramsal kavramları derinliğine işleyen temel programımız, öğrencilerin diledikleri alanlarda uzmanlaşma olanağını verecek biçimde, seçimli derslerle de ayrıca zenginleştirilmiştir.

PROGRAMIN AMACI

Bilgisayar Mühendisliği programının birbirine sıkıca bağlı üç amacı bulunmaktadır.

1) Bilimsel bir disiplin olarak, bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerinin öğretilmesi,

2) Bir mühendislik disiplini olarak, problemlerin matematiksel modellerinin oluşturulma ve işlenme yöntemlerinin incelenmesi

3) Bir uygulamalı mühendislik disiplini olarak, sorun çözmek amacıyla geliştirilmiş modern yazılım/donanım araç ve yöntemlerinin kullanılması ve öğretilmesi.