BLM/COM491 Raporları Hakkında

1. Bitirme Projelerinin raporları 21 Aralık 2015 Pazartesi saat 12.00’a kadar Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı sekreterliğine teslim edilecektir (Geciken raporlar kabul edilmeyecektir).
2. Sunum saatleri daha sonra duyurulacaktır.
3. Raporlar web sayfasında seçkiler bölümünde bulunan Bitirme Projesi Rapor Formatı na uygun olmalıdır.

Not: Poster sunumları bahar döneminde yapılacaktır.