BLM/COM491 Posterleri Hakkında

Bitirme projesi dersini alan öğrencilerimiz, 2015-2016 Akademik yılı sonunda, projelerini bir poster ve demo hazırlayarak proje sergi alanında sunacaklardır. Posterler web sayfasında seçkiler bölümünde bulunan Bitirme Projesi Poster Formatı na uygun olmalıdır.

Proje pazarı diye adlandırdığımız bu faaliyetle ilgili detaylar için web sayfası üzerinden yapılacak diğer duyuruları takip ediniz.