BLM492, COM492 Raporları Hakkında

1. Bitirme Projelerinin raporları 27 MAYIS 2015 Çarşamba saat 12.00’a kadar Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı sekreterliğine teslim edilecektir (Geciken raporlar kabul edilmeyecektir).
2. Sunum saatleri daha sonra duyurulacaktır.
3. Raporlar 492 Rapor Formatı‘na uygun olmalıdır.
4. Sunum günü giyilecek kıyafetler temiz, düzgün, ütülü ve sade olmalıdır. Dikkat çekici, göze batacak şekilde, abartılı giyimlerden kaçınılmalıdır.