BLM492, BLM462 ve COM462 Dersleri Hakkında

Sevgili Öğrenciler,

1) 2019-2020 Güz Döneminde BLM491 veya BLM461 veya COM461 dersi kapsamında iki dönemlik proje alan öğrenci 2019-2020 Bahar döneminde BLM492 veya BLM462 veya COM462 dersini seçmeli ve bu ders kapsamında da aynı projeye devam etmelidir.

2) 2019-2020 Güz Döneminde BLM491 veya BLM461 veya COM461 dersi kapsamında tek dönemlik proje yapan öğrenci 2019-2020 Bahar döneminde BLM492 veya BLM462 veya COM462 dersini seçmeli ve bu ders kapsamında yeni tek dönemlik proje almalıdır.

3) 2019-2020 Güz Döneminde BLM491 veya BLM461 veya COM461 dersini almayıp 2019-2020 Bahar döneminde BLM492 veya BLM462 veya COM462 dersini seçen öğrenci tek dönemlik proje almalıdır.

Yukarıda sıralanan 2. veya 3. madde kapsamında olan veya herhangi bir nedenle bitirme projesi dersini seçmeyen/seçemeyen ve proje almayan/alamayan öğrenciler acilen isimlerini Arş.Gör. Şifa ÖZSARI’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Bölüm Başkanlığı