BLM332 ve COM332 LAB 4b Hk.

Daha önce zamanında yapılamayan BLM332 ve COM332 LAB 4b 25.4.2016 Pazartesi Saat: 16:15 ve 26.4.2016 Salı Saat: 16:15 te Derslik 1 de yapılacaktır. Öğrenciler bu gruplardan istediklerine katılabilirler.