BLM/COM461 Bitirme Projesi Raporu Hakkında

COM/BLM461 Bitirme Projeleri Raporları 07.01.2019 Pazartesi saat 12:00’a kadar Bölüm Sekreterliğine teslim edilmek zorundadır.

  • Raporlar 3 kopya halinde teslim edilecektir.
  • Raporun kapak kısmında danışman hocaların adlarının yazılması zorunludur.

 

Bitirme Projesi Rapor Formatına, “Seçkiler” kısmından ulaşabilirsiniz.