Proje (TÜBİTAK 3001:215E156)

Proje Adı: Kültürel Miras Alanları için Mobil ve Uzaktan Artırılmış Gerçeklik Sistemi Geliştirilmesi


Proje Yürütücüsü: Gazi Erkan BOSTANCI


Proje No: 215E156


Proje Başlama-Bitiş Tarihi: 01/03/2016-01/01/2018


Proje Bütçesi: 79.468 TL


Projenin Amacı ve Önemi
  1. 3B modelleme ile yeniden oluşturulacak antik yapılar, orijinal dokuya herhangi bir zarar vermeden, yalnızca görüntü olarak kalıntılar üzerine yerleştirilecektir. Oluşturulan modeller ise daha önce yapılan çalışmalardaki modellerle birleştirilerek kütüphaneye eklenmiştir.
  2. Mobil ortamda ve akıllı gözlükler kullanılarak geliştirilecek proje sayesinde kullanıcıların tarihi binaları antik çağlarda oldukları şekilde görebilmeleri sağlanacaktır.  Kalıntıların üzerine yerleştirilen bina modellerinin yanı sıra bu binalara ait tarihi bilginin de kullanıcıya gösterilmesi ile tarih bilgisi de aktarılmıştır.
  3. Normal şartlarda yalnızca kalıntılara bakmak ve broşürleri okumakla yetinen müze ziyaretçilerinin ziyaret deneyimleri kullanılacak AG sistemi ve mobil teknolojiler sayesinde yeni bir boyuta ulaşmış olacaktır. Bunun yanı sıra projenin getirdiği önemli bir yenilik olan Uzaktan Artırılmış Gerçeklik ile kullanıcının uçan bir drone’un gözünden tarihi alanı görebilmesi sağlanmıştır.

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar
  • Proje sonuçları bir adet konferansta yayınlanmıştır. İki adet konferans ve iki adet uluslararası dergide yayınlanmak üzere makaleler hazırlanmaktadır.
  • Proje desteği sayesinde ile iki adet yüksek lisans öğrencisi desteklenmiş, proje çalışmaları bir yüksek lisans öğrencisinin tezini oluşturmuştur.

Proje için TÜBİTAK Desteğinin Önemi
TÜBİTAK desteği olmadan gerek projenin önemli bir yenilikçi yönü olan drone’ların gerek kullanılan diğer teçhizatın alımı mümkün olmayacaktı. Verilen destek sayesinde yapılan bu araştırmalar mümkün olmuştur. Alınan teçhizat bir laboratuvarın kurulmasında da büyük katkı sağlamıştır. Bu bağlamda teşekkürlerimizi sunarız.

 

Proje Çıktıları


Sistem


Çizimler


Model


Optimizasyon


Yerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamasından Alınan Görüntü.


Yerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamasından Alınan Görüntü.

Uzaktan Artırılmış Gerçeklik Uygulamasından Alınan Görüntü.


Uzaktan Artırılmış Gerçeklik Uygulamasından Alınan Görüntü.