Araştırma Projeleri

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Yrd. Doç. Dr. Semra Gündüç, Yapay Zeka Temelli Kendiliğinden Karar Verebilen Dinamik Sistem Tasarımı (2016)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Doç. Dr. Refik Samet, Yüz Bulma & Tanıma Tabanlı Otomatik Sınıf Yoklama Bİlgi Sistemi (2016)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan Bostancı, Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında GPS-INS Tabanlı Kullanıcı Takibi için Akıllı Hareket Modeli Seçim Yöntemi Geliştirilmesi (16B0443003) (2016-2018)

TÜBİTAK 3001

Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan Bostancı, Development of a Mobile and Distant Augmented Reality System for Cultural Heritage Sites (215E156) (2016-2018)

TÜBİTAK, TEYDEB-3140566 No’lu Proje

Yrd. Doç Dr.Mehmer Serdar Güzel, Kentsel Kaşif (Urban Explorer), (2015-2016)

TÜBİTAK 3501

Yrd. Doç Dr.Mehmer Serdar Güzel, Sürü Zekası Algoritmaları ile Görüntü Tabanlı Robot Navigasyonu, TÜBİTAK 3501 , (Ocak 2015 – Temmuz 2017)

TÜBİTAK 111E191 No’lu Proje

Prof. Dr. İman Askerbeyli, RSFQ Tabanlı Entegre Devre Tasarım Aracı ve Aritmetik Mantık Birimi Geliştirilmesi, (2012 – 2015)

Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Projesi

Doç. Dr. Refik Samet, Strateji İzleme Değerlendirme Yazılımı Geliştirme (Proje No EuropeAid/135182/M/SUP/TR, 2014)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, SANTEZ Projesi

Doç. Dr. Refik Samet, Gerçek Zamanlı Paralel Görüntü İşleme Tekniği ile Kovan Muayene Sisteminin Gerçekleştirilmesi (Proje No 0018.STZ.2013-1)

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi

Okutman Ayhan Aydın, (DPTK2006K-120470)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Doç. Dr. Süleyman Tosun, Fault Tolerant Network-on-Chip Architecture Design, TUBİTAK (112E360) 2013-2015. (with Ozcan Ozturk, Bilkent)

TÜBİTAK 1505 Kodlu 5130012 No’lu Proje

Doç. Dr. Refik Samet, Yer Radarı Verilerinin 3 Boyutlu Ortamda İşlenmesi ve Görüntülenmesi için İnteraktif Yazılımın Tasarımı ve Geliştirilmesi (2013)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Doç. Dr. Refik Samet, Doç. Dr. Şahin Emrah, Mikro Jeoloji Örneklerin İnteraktif İşlem Yazılımı

Türk İşbirliği ve Kalkındırma İdaresi Başkanlığı Projesi ( TİKA)

Doç. Dr. Refik Samet, Doç. Dr. Şahin Emrah, Expanding of AzNET/AzRENA Networking Infrastructure for NREN Members

TÜBİTAK 1001 Kodlu 110T748 No’lu Proje

Prof. Dr. İman Askerbeyli, Ferromanyetik  tabanlı   süperiletkenlerin  teorik modellenmesi ve simülasyonu

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Prof. Dr. Baki Koyuncu, Bir nesnenin 3 boyutlu taranması ve yeniden oluşturulması

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Prof. Dr. Fatih Çelebi, Bir yarı iletken lazerin yapay sinir ağlarına dayalı dinamik modeli ve optimizasyonu

TÜBİTAK 3501 Kariyer projesi (2009-2012)

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tosun, Farklı Topolojilerdeki Yonga Üstü Ağlar İçin Enerji Verimli Uygulama Eşlemesi

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tosun, Foton Haritalama Yönteminin Gerçekleştirilmesi,Paralelleştirilmesi ve Uygulamaları

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Doç. Dr. Şahin Emrah, Dağıtımlı bir sıra tabanlı oyun yapay zekasının geliştirilmesi

Paralel Veri İşleme Projesi

Prof. Dr. Baki Koyuncu, Bölümde 16 bilgisayardan oluşacak bir cluster computing sistemi kurulacaktır. Bu sistem proje halinde (BAP) üniversiteye sunulmuştur. Proje kabul edilmiş olup, teçhizat alımları tamamlanmış ve sistem kurulmuştur.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Sanal Gezinti Projesi

Prof.Dr. Baki Koyuncu tarafından yürütülüp, tamamlanan projede müzedeki bölümlerin sanal ortamda gezilmesi sağlanıyor.
Projenin amaçları:

*Ülkemizin arkeolojik geçmişini dış dünyada tanıtmak
*Bilgisayar ortamında çeşitli arkeolojik yörelerimizin ve müzelerimizin sanal yapıtlarını sergilemek
*Anadolu Medeniyetleri Müzesini multi medya ses ve görüntü ortamında tanıtmak

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Envanter Projesi

Prof. Dr. Baki Koyuncu, Proje hazırlanarak Kültür Bakanlığı’na sunulmuştur.