Araştırma Projeleri

Tübitak 3501

Yrd. Doç Dr.Mehmer Serdar Güzel, Sürü Zekası Algoritmaları ile Görüntü Tabanlı Robot Navigasyonu, TÜBİTAK 3501 , (Ocak 2015 – Temmuz 2017)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Doç. Dr. Süleyman Tosun, Fault Tolerant Network-on-Chip Architecture Design, TUBİTAK (112E360) 2013-2015. (with Ozcan Ozturk, Bilkent)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Doç. Dr. Refik Samet, Doç. Dr. Şahin Emrah, Mikro Jeoloji Örneklerin İnteraktif İşlem Yazılımı

Türk İşbirliği ve Kalkındırma İdaresi Başkanlığı Projesi ( TİKA)

Doç. Dr. Refik Samet, Doç. Dr. Şahin Emrah, Expanding of AzNET/AzRENA Networking Infrastructure for NREN Members

Tübitak 1001 kodlu 110T748 Nolu Proje

Prof. Dr. İman Askerbeyli, Ferromanyetik  tabanlı   süperiletkenlerin  teorik modellenmesi ve simülasyonu

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Prof. Dr. Baki Koyuncu, Bir nesnenin 3 boyutlu taranması ve yeniden oluşturulması

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Prof. Dr. Fatih Çelebi, Bir yarı iletken lazerin yapay sinir ağlarına dayalı dinamik modeli ve optimizasyonu

Tübitak 3501 Kariyer projesi (2009-2012)

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tosun, Farklı Topolojilerdeki Yonga Üstü Ağlar İçin Enerji Verimli Uygulama Eşlemesi

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tosun, Foton Haritalama Yönteminin Gerçekleştirilmesi,Paralelleştirilmesi ve Uygulamaları

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Doç. Dr. Şahin Emrah, Dağıtımlı bir sıra tabanlı oyun yapay zekasının geliştirilmesi

Paralel Veri İşleme Projesi

Prof. Dr. Baki Koyuncu, Bölümde 16 bilgisayardan oluşacak bir cluster computing sistemi kurulacaktır. Bu sistem proje halinde (BAP) üniversiteye sunulmuştur. Proje kabul edilmiş olup, teçhizat alımları tamamlanmış ve sistem kurulmuştur.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Sanal Gezinti Projesi

Prof.Dr. Baki Koyuncu tarafından yürütülüp, tamamlanan projede müzedeki bölümlerin sanal ortamda gezilmesi sağlanıyor.
Projenin amaçları:

*Ülkemizin arkeolojik geçmişini dış dünyada tanıtmak
*Bilgisayar ortamında çeşitli arkeolojik yörelerimizin ve müzelerimizin sanal yapıtlarını sergilemek
*Anadolu Medeniyetleri Müzesini multi medya ses ve görüntü ortamında tanıtmak

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Envanter Projesi

Prof. Dr. Baki Koyuncu, Proje hazırlanarak Kültür Bakanlığı’na sunulmuştur.