Afişlerin İzinsiz Asılması

Gölbaşı Yerleşkesi Sorumluluğu tarafından, yerleşkede güvenlik zaafiyeti oluşmaması, yapılacak olan faaliyetlerin takibi ve düzenin sağlanabilmesi için, Rektörlük ve birimlerinden gelen afişler dışında kalan her türlü asılacak olan afişlerin Yerleşke Sorumluluğu tarafından onaylanması gerektiği, onaylanmadan asılacak olan afişlerin güvenlik personeli tarafından kaldırılacağı bildirilmiştir.