ACM-ICPC Güney-Doğu Avrupa Bölgesel Yarı Finalleri

Üniversitemizin takımı AU ACM-ICPC Güney-Doğu Avrupa Bölgesel Yarı Finallerinde üniversitemizi başarıyla temsil etti.

Takım Koçu  :   Dr. Mehmet Serdar Güzel
Takım Üyeleri:  Berat Aldemir
Murat Demirbüken
Candost Dağdeviren

ACM