8.12.2015 Tarihli COM/BLM 337 Bilgisayar Grafikleri dersi hakkında

8.12.2015 tarihinde sabah ve öğleden sonra COM/BLM 337 dersleri yapılmayacaktır.