7th Asian Conference on Applied Superconductivity and Cryogenics

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İman Askerbeyli 23-25 Ekim tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen “7th Asian Conference on Applied Superconductivity and Cryogenics” adlı konferansa “Ultimate time resolution of balanced Josephson comparator  with damping shunt resistance” sunumuyla katılmıştır.

Kappad (1)

Kappadosiya 2