2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Açılması Düşünülen Dersler

Yaz döneminde açılması düşünülen dersler aşağıda yer almaktadır:

BLM244 – NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA    (3,2) 4
COM494 – PARALLEL PROGRAMMING (PARALEL PROGRAMLAMA)    (3,0) 3
COM101 – COMPUTER PROGRAMMING I    (4,2) 5
COM376 – COMPUTER ARCHITECTURE    (3,2) 4
COM 443 – SPECİAL TOPİCS    (3,0) 3
COM102 – COMPUTER PROGRAMMING II    (4,2) 5
COM488 – COMPLEX NETWORK    (3,0) 3
COM258 – DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS    (3,2) 4

NOT: Bu derslerin açılma durumu kesin değildir!