2015-2016 Kısmi Zamanlı Çalışma Hk.

2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı için bölümümüzde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyenler aşağıdaki belgeler ile 29.09.2015 tarihine kadar bölüm sekreterliğine başvurabilir. Eksik belge ile başvuranların başvuruları değerlendirilmeyecektir.