11.11.2016 ATA101 Dersi Hk.

11.11.2016 tarihindeki ATA101 dersi Seminer Salonunda yapılacaktır.