1.Arasınav Saatlerinde Değişiklik

  • BLM231, COM231 sınavları 5.11.2015 tarihinde saat 17:45’ten 16:30’a alınmıştır.
  • TDİ/TUR101 sınavları 5.11.2015 tarihinde saat 17:00’dan 18:00’a alınmıştır.
  • Müzik sınav tarihi eklenmiştir.